– Προ-προνηπιακό τμήμα (2,5 έως 3,5 χρονών) –

Ένα από τα μεταβατικά στάδια της προσχολικής ηλικίας, σε σχέση με την εξέλιξη της κοινωνικότητας, τον εμπλουτισμό του λόγου και σίγουρα την ανάγκη μιας σειράς γνωστικών και κοινωνικών ερεθισμάτων.

Τα παιδιά κάνουν τα πρώτα βήματα στο τομέα της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Όλη η ενέργεια των παιδιών και η ανάγκη για κίνηση συνδυάζεται αρμονικά με παιχνίδια και μαθησιακούς στόχους, σε μια διδακτική μεθοδολογία, σχεδιασμένη γι’αυτή την ηλικία.

Δύο πολύ εξειδικευμένοι παιδαγωγοί, έχουν αναλάβει το ρόλο της οργάνωσης και ενθάρρυνσης των παιδιών, μέσα από δραστηριότητες καλλιτεχνικών, προμαθητικές έννοιες, προγραφής, μουσικής κ.ά. να ενεργοποιήσουν τη νοημοσύνη και να  κρατήσουν το ενδιαφέρον τους αμείωτο με ερεθίσματα και παιχνίδια.

espa banner