– Πρόγραμμα –

$

07:00 - 09:30

Προσέλευση παιδιών – πρωϊνό – ελεύθερη απασχόληση

$

09:30 - 11:30

Γύμναση – α’ οργανωμένη δραστηριότητα – β’ οργανωμένη δραστηριότητα
$

11:30 - 12:00

Διάλειμμα
$

12:15 - 13:15

Προετοιμασία γεύματος – γεύμα  – πλύσιμο δοντιών, χεριών
$

13:15 - 14:15

Προετοιμασία ύπνου – ύπνος
$

14:15 - 16:30

Ελεύθερη απασχόληση – αναχώρηση
espa banner